Stories for children

The Ugly Duckling

HC Andersen
Den fula ankungen
"The Ugly Duckling" is a tale by Hans Christian Andersen. It is about a duckling who suffers abuse from the others until he matures into a beautiful swan. Mitt i solskenet låg ett gammalt slott med djupa kanaler runt omkring. Från muren växte stora kardborrblad som var så höga att små barn kunde stå raka under de största. Här låg en anka och ruvade på sina ägg. Hon skulle ju ligga på äggen tills ungarna kom ut men nu hade hon tröttnat efter att ha legat så länge utan att få besök.

The Tinder Box

HC Andersen
Elddonet
” The Tinder Box” is a short story by Hans Christian. Andersen about a soldier and a witch that promised him money if he could find a tinderbox in a hollowed treed.

Snow White

Grimm Brothers
Snövit
Snow White and the Seven Dwarfs Story is the most famous story to read for kids. Read out this amazing story of Snow White and her prince at GoodNightSaga