Inga-Lill Ottosson

Inga-Lill Ottosson föddes 1942. Hon har arbetat som lågstadielärare i 45 år, men har nu, med ålderns rätt, gått i pension. Genom åren har hon ofta berättat sagor, både för sina elever och sina barn och barnbarn. Det har varit gamla klassiska sagor, men emellanåt även berättelser hon själv hittat på. Efter pensioneringen skrev hon ner några av sina egna berättelser, som nu publicerats här. Hon har också gjort urvalet av de klassiska sagor som är publicerade här.