Inga-Lill Ottosson

Inga-Lill Ottosson föddes 1942. Hon har arbetat som lågstadielärare i 45 år, men har nu, med ålderns rätt, gått i pension. Genom åren har hon ofta berättat sagor, både för sina elever och sina barn och barnbarn. Det har varit gamla klassiska sagor, men emellanåt även berättelser hon själv hittat på. Efter pensioneringen skrev hon ner några av sina egna berättelser, som nu publicerats här. Hon har också gjort urvalet av de klassiska sagor som är publicerade här.

Bröderna Grimm

Jacob och Wilhelm Grimm, tillsammans kända som Bröderna Grimm, var två tyska språkforskare som har gjort sig mest kända genom att samla in och bearbeta folksagor. Som en biprodukt av sitt arbete med att undersöka det tyska språket publicerade bröderna åtskilliga sagor som tidigare förts vidare genom muntlig tradition.

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen. född 2 april 1805 i Odense, död 4 augusti 1875 på Østerbro i Köpenhamn, var en dansk författare. H.C. Andersen är tillsammans med Ludvig Holberg och Søren Kierkegaard, Danmarks internationellt mest kända författare och företrädare för den danska guldåldern. Andersen är mest känd för sina sagor (på danska: eventyr). Andersen skrev över 200 sagor, 1 000 dikter, 6 romaner och 50 skådespel och hans verk finns översatta till nära 150 språk.

Charles Perrault

Charles Perrault (12 January 1628 – 16 May 1703) var en fransk författare och ämbetsman. Som advokatson gick Charles Perrault i de bästa skolorna och blev själv advokat 1651. Senare blev han sekreterare till Jean-Baptiste Colbert och blev 1664 generalkontrollör vid departementet för de offentliga byggnaderna. Perrault vann inträde i Franska akademien 1671.