Bröderna Grimm

Bröderna Grimm

Jacob och Wilhelm Grimm, tillsammans kända som Bröderna Grimm, var två tyska språkforskare som har gjort sig mest kända genom att samla in och bearbeta folksagor. Som en biprodukt av sitt arbete med att undersöka det tyska språket publicerade bröderna åtskilliga sagor som tidigare förts vidare genom muntlig tradition. Den första upplagan av deras sagosamling Bröderna Grimms äventyr (originaltitel: Kinder- und Hausmärchen) kom ut 1812. I den sjunde och sista upplagan (1857) finns 211 sagor samlade. Anledningen till deras arbete var framförallt att kartlägga det tyska språkets historia.

Läs mer på Wikipedia